JOIN US

ตำแหน่ง :
คุณสมบัติผู้สมัคร :
พนักงานขายคอร์สความงาม 
- 
ระดับการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
อายุ :
เพศ :
อาศัยอยู่ :
ลักษณะงาน :
รายละเอียดงาน :
อัตรา :
เงินเดือน :
สวัสดิการ :
ปริญญาตรี - ปริญญาโท 
- 
- 
20-30 
ชาย - หญิง 
- 
ทำงาน Fulltime  
1.บริการลูกค้า ต้อนรับลูกค้าที่จะเข้ามารับบริการฝังเข็มที่คลีนิค 2.ชักชวนและโปรโมทการขายคอร์สฝังเข็มของคลีนิคให้กับลูกค้า 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
2 
แล้วเเต่ตกลง 
- 
สมัครงาน ติดต่อคุณกิ๊ฟ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล) 083-097-9484 หรือ 02429-3333 ต่อ 1528

Tel. 097-998-9985

contact@amazewellnesscenter.com

Fax. 02-069-4411

Follow on Instagram

copyright © 2018 www.amazewellnesscenter.com All Rights Reserved