แพทย์ประจำนายแพทย์ รุ่งโรจน์ เลาหศรีสกุล

แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง

แพทย์ประจำแพทย์จีน นุชวรา นุตตะโยธิน (หมอเฟีย)

ประวัติการศึกษา

JSS International School, India
Bachalor of Chinese Medicine
Beijing University of Chinese Medicine (Seal), China

ประวัติการทำงาน

เฉพาะทางด้านความงาม ปรับสมดุลย์ร่างกาย
ศูนย์สุขภาพ Amaze (Amaze Wellness Center)

แพทย์ประจำแพทย์จีน สุวรรณา หัดสาหมัด (หมอนา)

ประวัติการศึกษา

พจ.ม (ฝังเข็มและการนวดทุยหนา) มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเทียนจิน ประเทศจีน พ.ศ. 2557
พจ.บ (การแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเทียนจิน ประเทศจีน พ.ศ. 2554

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ทางาน Part-time ศูนย์สุขภาพ Amaze (Amaze Wellness Center)

แพทย์ประจำนักกายภาพ สุนีย์รัตน์ พรพิชญาภัทร (อุ้ม)

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เกียรตินิยมอันดับ1

ประวัติการฝึกงาน

-โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    -โรงพยาบาลโอเวอร์บุ๊ค(overbook)
-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์      -โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
-โรงพยาบาลแม่ลาว     -โรงพยาบาลแม่สาย     -โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตcopyright © 2018 www.amazewellnesscenter.com All Rights Reserved