โปรแกรมกวาซา (GUASHA)

จำนวนครั้ง กวาซาหน้า(โดยแพทย์) กวาซารักษาโรค(**)
1 950.- 800.-
12 9,500.- 8,000.-
24 16,500.- 15,000.-
36 23,000.- 22,000.-

**หมายเหตุ

1.กวาซาหน้าทำโดยแพทย์
2.การรักษาโรคจะทำที่ตัวโดยเครื่อง...


copyright © 2018 www.amazewellnesscenter.com All Rights Reserved