โปรแกรมฝังเข็มสำหรับผู้มีบุตรยาก

จำนวนครั้ง มีบุตรยาก ปรับสมดุลหลังคลอด, มดลูกเข้าอู่, เพิ่มน้ำนม
12 12,900.- 11,000.-
24 22,000.- 20,500.-
36 28,500.- 27,000.-

ปัญหาสำหรับผู้มีบุตรยาก

เป็นวิธีการรักษาด้วยวิธีทางธรรมชาติ โดยการฝังเข็มกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพดีพร้อมต่อการมีบุตร รวมถึงโภชนาการที่เหมาะกับแต่ละบุคคลตามธาตุ ดังนั้นระยะเวลาและผลของการรักษาจึงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล


copyright © 2018 www.amazewellnesscenter.com All Rights Reserved