About


การนอนหลับ เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดของร่างกาย เพราะช่วยเพิ่มและรักษาประสิทธิภาพการทำงานของ อวัยวะต่าง ๆ ให้สมบูรณ์แข็งแรง ขณะที่ผลเสียของ การนอนไม่เพียงพอคือทำให้เซลล์ต่าง ๆ เสื่อมสภาพ

Services

ตรวจรักษาโดยแพทย์แผนจีน เฉพาะทางการฝังเข็ม


ฝังเข็มรักษาอาการนอนไม่หลับ


ฝังเข็มรักษาอาการเหงื่อออกเยอะ


ฝังเข็มรักษาอาการไหล่ติด ขาชา


ฝังเข็มรักษาอาการใบหน้าหมองคล้ำ


ฝังเข็มรักษาโรคเกาต์

OPENING HOURS

Mon-Sun :       10:00-19:00

Book an appointment

Email : info@amaze-clinic.com

Call : 097-998-9985


Tel. 097-998-9985

contact@amazewellnesscenter.com

Fax. 02-069-4411

Follow on Instagram

copyright © 2018 www.amazewellnesscenter.com All Rights Reserved